Cookies en privacy

voetbalfriesland Cookies en privacyPrivacy statement & disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-02-2019

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein www.voetbalfriesland.nl.Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Voetbal Friesland. Alle rechten, waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.voetbalfriesland.nl berusten bij Voetbal Friesland. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voetbal Friesland informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en / of te verspreiden. Linken en refereren naar www.voetbalfriesland.nl mag wel. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Voetbal Friesland een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Voetbal Friesland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Voetbal Friesland aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks dat Voetbal Friesland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Voetbal Friesland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voetbal Friesland beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Voetbal Friesland kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Voetbal Friesland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Voetbal Friesland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Voetbal Friesland aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie

Berichten die u stuurt per e-mail aan Voetbal Friesland kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Voetbal Friesland adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Voetbal Friesland te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Voetbal Friesland per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Privacy

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten Voetbal Friesland dient zich ervan bewust te zijn dat Voetbal Friesland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Voetbal Friesland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of contact met ons opneemt via het webformulier vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken (naam, adres, e-mail en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of om contact met u te kunnen opnemen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing/mailbericht vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u ons hierover berichten.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@voetbalfriesland.nl